Desert Garden's
Miracle

Overleden 5-7-2012
 

Grijsagouti-creme satijn coronet

Ras: Grijsagouti-creme-schimmel satijn coronet
Gefokt door: Desert Garden
Ouders: Nectar (+) x Destiny (+)

Nectar x Destiny

Bijbelse achtergrond van haar naam: 1Sam. 12:16

"Blijf staan en wees getuige van het wonder dat de HEER voor uw ogen gaat verrichten."

Miracle was onverwachts een satijn! Ik heb meteen op haar eerste levensdag voor haar gebeden, om de pijnlijke en dodelijke satijnziekte uit haar leven te weren. Ik bad om een scheppingswonder van God,
dat hij eventuele erfelijke belasting met de ziekte uit haar genen zou bannen, en dat Hij haar zou bewaren voor de ziekte.
Ik ervoer als antwoord dat God een wonder met haar zou doen! Zij zou de ziekte nooit krijgen. Ik noemde haar Miracle (wonder) om uitdrukking te geven aan dat belofterijke wonder.

Nestjes: geen
(Met Miracle wordt niet gefokt omdat ze satijn is.)

Volgende