Dokima
(Overleden op 14-11-2013)

Driekleur lunkarya

Ras: Driekleur-brindle lunkarya (waarmee ik bedoel dat ze driekleur is, met op haar rechterflank een groot brindle-vlak. Heel apart.)
Gefokt door: CS Lucky Stables
Ouders:  Scotty x Wonder (beide lunkarya)

Scotty  Wonder

Bijbelse achtergrond van haar naam:  Job 34:3-4

"Want het oor toetst de woorden, zoals het gehemelte het voedsel proeft. Laten we samen onderzoeken wat juist is, laten we met elkaar vaststellen wat goed is."

(Het Hebreeuwse woord dat in deze oudtestamentische tekst vertaald is met toetsen, is in het nieuwtestamentische Grieks dokimos - getoetst. De vrouwelijke variant van dokimos is Dokima - wat zoiets betekent als
"Zij die beproefd en zuiver bevonden is", of "Zij die (bewezen) integer is"

 

Nestjes:

Dokima's vierling  Dokima's tweeling  Dokima's tweeling

 

 

 

Vorige   Volgende